chillhouse

chillHouse - dlaczego zajmujemy się nadzorem inwestorskim?

Reprezentując Inwestora w procesie inwestycyjnym, dbamy by proces budowy odbywał się zgodnie z przygotowanym projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zabezpieczając całościowo interes Inwestora związany z budową. Pełnimy funkcję kontrolną i nadzorczą nad kierownikiem budowy i wykonawcą prac budowlanych, z prawem do wydawania poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. Nadzór inwestorski pełni nieocenioną rolę dla Inwestora w procesie inwestycyjnym.


Nadzór inwestorski to m. in.:

• reprezentowanie inwestora na terenie inwestycji
• kontrola prac pod kątem technicznym i prawnym
• kontrola jakości wykonywanych robót
• kontrola rozliczenia budowy
• ocena zgodności prac z dokumentacją projektową i PNB
• doradztwo i nadzór autorski/wykonawczy na budowie
• uczestnictwo w odbiorach


Serdecznie zapraszamy.
chillHouse


chillHouse
architektura: +48.600.641.535, design: +48.608.053.186, management: +48.608.444.207
ul. Hercena 8/5, 50-453 Wrocław, Poland
e-mail: biuro@chillhouse.pl

Copyrights © chillHouse 2007-2019.
Wszystkie prawa zastrzeżone.


>