chillhouse
Budynek usługowo - gastronomiczny
Budynek usługowo - gastronomiczny
Budynek usługowo - gastronomiczny
Budynek usługowo - gastronomiczny
Budynek usługowo - gastronomiczny

Portfolio | Budynek usługowo - gastronomiczny

Budynek usługowy zlokalizowany zostanie u zbiegu drogi krajowej nr 5 i ulicy Krótkiej w Ligocie Pięknej. Dla zachowania charakteru i skali zabudowy ulicy zaproponowano dwie połączone ze sobą bryły, przekryte symetrycznym dwuspadowym, stromym dachem. Stanowią one wolnostojący budynek otoczony infrastrukturą techniczną i projektowaną zielenią niską i wysoką o bardzo wysokiej jakości.

Na terenie działki nie przewidziano garażów, jedynie miejsca postojowe, uszeregowane w grupach, głównie dla klientów od strony północnej i południowej, a także jedną zatoczkę autobusową od strony południowej. Całość terenu zostanie poddana niewielkiej niwelacji w celu uzyskania idealnego efektu estetycznego, części wyższe i niższe zostaną połączone tarasami i podestami. Uwzględnione również zostaną spadki terenu, tak aby cały teren mógł być eksplorowany przez każdego użytkownika. Teren zostanie częściowo ogrodzony.

Na budynek usługowy składają się dwie prostopadłościenne bryły połączone ze sobą okapem. Budynek jest niski (11,85m), wysokością dostosowany do istniejących obiektów mieszkalnych i zabudowy gospodarczej. Budynek przekryto dwoma dachami dwuspadowymi, pokryty płytami ze struktonitu w kolorze grafitowym.

Budynek podzielony na dwie sale restauracyjne oraz mieszkanie. Do sal restauracyjnych można dostać się niezależnie z zewnątrz poprzez wiatrołapy. Do mieszkania prowadzi wejście z głównego holu poprzez otwartą klatkę schodową, Poziom zero budynku znajduje się na parterze. Cała funkcja usługowa będzie mieściła się wyłącznie na parterze budynku. Główne wejście prowadzi poprzez wiatrołap do otwartego holu. Hol połączony jest bezpośrednio z salą restauracyjną, która jednorazowo maksymalnie pomieści 85 osób. Pomiędzy kuchnią a salą restauracyjną znajduje się ciąg barów: kelnerski i grilla. Z holu głównego możemy również dojść do toalet i drugiej sali restauracyjnej, która jednorazowo może pomieścić maksymalnie 120 osób.

Jedyna klatka schodowa o otwartym charakterze prowadzi z holu głównego na piętro, gdzie mieści się mieszkanie właściciela. Wejście boczne, które zlokalizowane jest od tyłu budynku prowadzi poprzez wiatrołap do drugiej sali restauracyjnej. Udostępnione będzie tylko dla celów imprez okolicznościowych.

Informacje
  • Powierzchnia użytkowa: 1046 m2
  • Projekt: 2010
  • Realizacja: 2010, w trakcie realizacji
  • Inwestor: Prywatny
  • Lokalizacja: Ligota Piękna, ul. Krótka
  • Foto: chillHouse


chillHouse
architektura: +48.600.641.535, design: +48.608.053.186, management: +48.608.444.207
ul. Hercena 8/5, 50-453 Wrocław, Poland
e-mail: biuro@chillhouse.pl

Copyrights © chillhouse 2007-2010.
Wszystkie prawa zastrzeżone.